เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

* * *

พุทธเตซะ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยมีผู้บริหารที่มีความตั้งใจพร้อมสร้างสรรค์ผลงานการก่อสร้างให้มีความคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้ ซึ่งทางบริษัทได้พัฒนาระดับฝีมือช่างและพื้นฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนได้ช่างมืออาชีพเป็นกำลังหลักของบริษัท จนถึงปัจจุบันโดยทางบริษัทเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ปี 2549 เริ่มจดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตซะสิริ คอนสตรัคชั่น เพื่อดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีทีมงานวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ
ปี 2555 ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท พีทีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อขยายธุรกิจเพื่อเข้าสู่งานรับเหมาก่อสร้าง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่างานกว่า 400,000,000 บาท ต่อปี
ปี 2557 จดทะเบียนในนาม บริษัท พีทีซี ดีเวลลอปแปอร์ จำกัด เพื่อรองรับงานอสังหาริมทรัพย์แนวราบในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดนครราชสีมา และในเวลาต่อมาเราได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปี 2557 ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท พุทธเตซะ จำกัด เพื่อรองรับงานรับเหมาก่อสร้างระดับสูงเช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 10 ปี โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ด้วยการวางมาตรฐานงานที่มีคุณภาพงานระดับสากล พร้อมการบริการด้วยการใส่ใจในงาน จึงทำให้บริษัทยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของเรา
“มุ่งมั่นเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย”

พันธกิจของเรา
1. สร้างสรรค์งานที่ตรงตามความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างให้สูงขึ้นตลอดเวลา
3.พัฒนาระบบการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
4.พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมของบริษัท

สร้างงานมาตรฐาน ผลงานว่องไว ใส่ใจในอาคาร บริการด้วยหัวใจ

Quality

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย

นโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ
- เราจะสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย
- เราจะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมกับระบบการควบคุมคุณภาพ
- เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- เราจะควบคุม, บริหารและจัดการ ต้นทุนรวมถึงทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผนการควบคุมคุณภาพจะต้องสอดคล้องและควบคู่กันไป

Service

บริการ

งานโยธา
- งานถนน
- งานทาง

งานอาคาร
- อาคารพักอาศัย
- โรงแรม
- อาคารพาณิชย์
- โรงงาน
- คอนโดมิเนียม
- อาคารสำนักงาน
งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้า
- งานเครื่องกล
- งานระบบประปา
- ระบบปรับอากาศ

งานออกแบบ
- ออกแบบโครงสร้าง
- ออกแบบสถาปัตยกรรม
- ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

Project

โครงการปัจจุบัน