โครงการก่อสร้าง : La Citta Delre Condo - Thonglor 16

เจ้าของ : บริษัท หงษ์นครพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยทองหล่อ 16 กรุงเทพฯ

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 15 %