โครงการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 90 %