โครงการก่อสร้าง : อาคารหอพักสวัสดิการ

เจ้าของ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สถานที่ก่อสร้าง : กรุงเทพมหานคร ( รามอินทรา )

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 75 %