โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

เจ้าของ : โรงพยาบาลคลองหลวง

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 25 %