โครงการก่อสร้าง : อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น

เจ้าของ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สถานที่ก่อสร้าง : นนทบุรี

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 5 %