โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยใน

เจ้าของ : โรงพยาบาลปักธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 5 %