โครงการก่อสร้าง : KORANAREE COURTYYARD BOUTIQUE HOTEL โรงแรม 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 105 ห้อง พร้อมอาคารสัมมนา

เจ้าของ : บริษัท ลักษณ์ชุรี จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท