โครงการก่อสร้าง : โรงแรม ร่มเย็น การ์เด้น เพลส : โรงแรม 5 ชั้น รวม 70 ห้อง ( โครงสร้างระบบ Post-Tension )

เจ้าของ : บริษัท เอกลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท