โครงการก่อสร้าง : นาราสิริ ทาวน์โฮม ทาวน์โฮมส์ 3 ชั้น รวม 15 คูหา

เจ้าของ : คุณวิเชียร ตีรถะจารุพงศ์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท