โครงการก่อสร้าง : INTRO PARK ทาวน์โฮมส์ 3 ชั้น รวม 16 คูหา

เจ้าของ : หจก. วรการ โมเดิร์น คอนสตรัคชั่น

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท