โครงการก่อสร้าง : VENNICE SQUARE อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 16 คูหา

เจ้าของ : บริษัท มณีรินทร์ แอคเซส จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสุรนารี 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท