โครงการก่อสร้าง : โครงการ สิริเบ็ญจมาศ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น รวม 11 คูหา

เจ้าของ : บริษัท สิริเบ็ญจมาศ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท