โครงการก่อสร้าง : อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสูง 12ชั้น

เจ้าของ : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ

มูลค่างาน : - บาท