โครงการก่อสร้าง : อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ( สนามแบตมินตัน )

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท