โครงการก่อสร้าง : อาคารหอประชุม STAR WELLBALI

เจ้าของ : บริษัท สตาร์เวลล์บาหลี จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน มิตรภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท