โครงการก่อสร้าง : BB PLACE APATMENT

เจ้าของ : บริษัท พุทธเตชะ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : ทางเข้าประตู 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท