โครงการก่อสร้าง : อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของ : ป.ป.ช.

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท