โครงการก่อสร้าง : หอพัก BB PLACE 3

เจ้าของ : บจก. บีบี เพลส แกรนด์ เรสซิเดนท์

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท