โครงการก่อสร้าง : โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์

เจ้าของ : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง : บุรีรัมย์

มูลค่างาน : 0 บาท